DİKKAT ÇEKEN AKINTI 
(Tıkla İzle)
  DİKKAT ÇEKEN AKINTI
 
 
 
 

ARAÇ TESCİL İŞLEMLERİ

        Karasu Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğimizde Araç tescil işlemlerinde yeni kayıt, devir, nakil, trafikten çekme,trafiğe çıkartma,hurdaya ayırma ,teknik değişiklik,plaka tescil ve trafik belgesi zayii işlemleri yapılmakta olup yapılan işlemler aşağıya çıkartılmıştır.

YENİ KAYIT

        Nüfus kayıt sistemine göre Karasu ilçe sınırları (Köylerimiz dahil) içerisinde ikamet eden vatandaşlarımızın bayilerden almış olduğu araçların ilk tescil işlemleri büromuzda yapılmaktadır.

        Trafik tescil kuruluşlarına müracaat sırasında sahiplik belgesi, uygunluk belgesi, zorunlu mali sorumluluk sigortası poliçesi ile özel tüketim vergisi ödeme belgesinin aslının ve bayinin fatura kesmeye yetki belgesinin ibraz edilmesi zorunludur.Araçların ilk tescilleri, araç sahiplerinin, kanuni temsilcilerinin, vekillerinin veya kamu kurum veya kuruluşları ile tüzel kişiliklerce yetkilendirilen kişilerin ibrazı mecburi belgeleri göstererek üzerindeki bilgiler tam, okunaklı, örneğine uygun olarak doldurulmuş, "Araç Trafik Tescil Müracaat ve İşlem Formu” (Ek-1)’nu Trafik Tescil Büromuzda yetkili memurun önünde imzalaması suretiyle yapılır.Büromuzdan seri plaka veya Panoya asılan  çıkma plakalardan vatandaşımızın isteği doğrultusunda  plaka verilir, Şoförler odasında plakanın verilmesi , tescil ve trafik belgesinin tanzim edilmesi , plakaların mühürlenerek tescil ,trafik belgesi ve plakaların vatandaşa teslim edrilmesi ile tescil işlemi tamamlanır.

 

DEVİR

        Noterler tarafından satışı yapılan araçların Pol-Net bilgisayar ortamında Büromuzda satış yapıldığının tespiti ile aracı alan vatandaşlarımızın noter satışından sonra sigortasının kendi adına yaptırmak kaydı ile Büromuza müracaat etmesi halinde noter satışının aslı ve pol-net bilgisayar kayıtlarından tescil belgesinin döküm alınması ve araç sahibine imza karşılığında teslim edilmesi ile işlem tamamlanır.

      Noter satışından sonra araç sahibinin sigortasını yaptırmak kaydı ile pol-net bilgisayar kayıtlarından 15 iş gününü geçmesi halinde vatandaşların büromuza müracaat etmemesi halinde satışı yapılan araça ait tescil belgesi pol-net bilgisayar kayıtlarından dökümlü alınır ve araç sahibinin satış esnasında belirtmiş olduğu adrese APS yoluyla postaya verilir.            

NAKİL

              Noterler tarafından satışı yapılan araçların alıcısının plaka değişikliğini Karasu Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğimizde  noterde talep etmesi halinde Noter satışının aslı,kendi adına sigortanın yapılması ve şoförler ve Otomobilciler odasından Dosya ve EK-1 formunun doldurulması ile vatandaşlarımızın Büromuza müracaatı ile  Büromuzdan seri plaka veya panoya asılan  çıkma plakalardan isteği doğrultusunda  plaka verilir, Şoförler odasında plakanın verilmesi ve tescil ve trafik belgesinin tanzim edilmesi , plakaların mühürlenerek tescil ,trafik belgesi ve plakaların vatandaşa teslim edrilmesi ile tescil işlemi tamamlanır.


TRAFİKTEN ÇEKME

            Büromuzda veya herhangi bir il-ilçede  kayıtlı bulunan araçların araç sahiplerinin dilekçe ile Büromuza müracatı ile Trafikten çekme talep edildiğinde  Şoförler ve Otomobilciler odasından EK-1 formu Vergi Dairesi Müdürlüğünden borcu yoktur belgesinin ibrazı ile Pol-net bilgisayar kayıtlarından aracın teknik bilgileri incelenerek Trafikten çekme işlemi yapılır araca ait Plakalar ve trafik belgesi alınır.Araca ait Tescil belgesine Trafikten çekilmiştir şerhi işlenerek araç sahibine teslim edilir. 

TRAFİKTEN ÇEKME DİLEKÇE ÖRNEĞİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ...


                       
TRAFİĞE ÇIKARMA

            Büromuzda veya herhangi bir il-ilçede  kayıtlı bulunan araçların araç sahiplerinin dilekçe ile Büromuza müracatı ile Trafiğe çıkarma işlemi talep edildiğinde Şoförler ve Otomobilciler odasından EK-1 formu ve Tüv_Türk muayene istasyonunda aracın muayene yapılması ile pol-net bilgisayar kayıtlarında teknik inceleme yapılarak ve trafiğe tekrar çıktığına dair bilgisayar kayıtlarına gerekli günceleme işlemleri yapıldıktan sonra Şoförler ve Otomobilciler Odasından iki adet plaka çıkartıldıktan sonra ,Büromuzdan tescil ve trafik belgesi yeniden tanzim edilir , plakalar mühürlerek tescil ve trafik belgesi ve plakalar  araç sahibine  teslim edilir. 

TRAFİĞE ÇIKARMA DİLEKÇE ÖRNEĞİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

HURDAYA AYIRMA

             Büromuzda veya herhangi bir il-ilçede  kayıtlı bulunan araçların araç sahiplerinin dilekçe ile Büromuza müracatı ile Hurdaya ayırmama işlemi talep edildiğinde Şoförler ve Otomobilciler odasından EK-1 formu Vergi Dairesi Müdürlüğünden borcu yoktur belgesinin ibrazı ile Pol-net bilgisayar kayıtlarından aracın teknik bilgileri incelenerek Hurdaya ayırma işlemi yapılır araca ait plakalar ve trafik belgesi alınır.Araca ait Tescil belgesine ‘Hurdaya ayrılmıştır’ şerhi işlenerek araç sahibine teslim edilir. 


HURDAYA AYIRMA DİLEKÇE ÖRNEĞİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

TEKNİK DEĞİŞİKLİK


             Büromuzda veya herhangi bir il-ilçede  kayıtlı bulunan araçların araç sahiplerinin dilekçe ile Büromuza müracatı ile teknik değişiklik ( LPG ,renk değişikliği,römrk kaydı ,araç tadilat vb)   işletme talep edildiğinde Şoförler ve Otomobilciler odasından EK-1 formu Tüv-Türk muayene istasyonunda muayene sonucuna göre  Pol-net bilgisayar kayıtlarından aracın teknik bilgileri güncellenir Tescil belgesi ve trafik belgesi araç sahibine teslim edilir. 

TEKNİK DEĞİŞİKLİK DİLEKÇE ÖRNEĞİ  İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

ZAYİ PLAKA –TESCİL BELGESİ –TRAFİK BELGESİ

             Büromuzda veya herhangi bir il-ilçede  kayıtlı bulunan araçların araç sahiplerinin dilekçe ile Büromuza müracatı ile zayi edilen tescil belgesi ,trafik belgesi  kayıp eşya projesine veri giriş yapılır, Tescil ve Trafik belgesi düzenlenmesi için Şoförler ve otomobilciler odasından EK-1 formu trafik belgesinin muayene süresi dolmadığı tespit ediyor ise aynı muayene tarihi atılır ,tespit edilemiyor ise araç Tüv-Türk muayene istasyonuna sevk edilir muayene sonucuna göre  Pol-net bilgisayar kayıtlarından aracın teknik bilgileri güncellenir Tescil belgesi ve Trafik belgesi araç sahibine teslim edilir. 
             Büromuzda veya herhangi bir il-ilçede  kayıtlı bulunan araçların araç sahiplerinin dilekçe ile Büromuza müracatı ile  plakaların kayıp edilmesinde kayıp eşya projesine veri giriş yapıldıktan sonra  pol-net bilgisayar kayıtlarında gerekli inceleme yapılır, Şoförler ve otomobilciler odasından plaka bastırılır ve mühürlenerek araç sahibine verilir.

ZAYİ PLAKA –TESCİL BELGESİ –TRAFİK BELGESİ  DİLEKÇE ÖRNEĞİNİ İNİDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

SÜRÜCÜ BELGESİ İŞLEMLERİ

             Karasu Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğimizde Sürücü belgesi verme işlemlerinde İlk defa sürücü belgesi alacaklar,sınıf yükseltme ,sınıf ekleme,zayii,yıpranma ve yabancı sürücü belgesi tebdil işlemleri yapılmakta olup yapılan işlemler aşağıya çıkartılmıştır.

 

İLK DEFA SÜRÜCÜ BELGESİ ALACAKLAR


             Sürücü sertifikası almak üzere Sürücü kursuna mürcaat edip hak kazanmış oldukları  sürücü belgesi dosya içerisinde Öğrenim belgesi ,Sabıka kaydı (1 yıl geçerli) , Sürücü belgesi sağlık raporu (Amasya İl hudutları 1 yıl geçerli) nüfus cüzdan fotokopisi,Motorlu taşıt sürücüleri kursuna müracaat formu,motorlu taşıt sürücü sertifikası,Vergi dairesine alacağı sürücü belgesi sınıfa göre alındı makbuzu,Trafik Tescil Büro Amirliğine mürcaat formu ile belge sahibi büromuza mürcaatı ile parmak izi ,GBT kaydı pol-net kayıtlarından sertifika sorgulama yapılarak 67.00 TL.sürücü belgesi ücreti alınarak mürcaatı kabul edilir, sürücü belgesi kayıt defterine  işlerin pol-net bigisayar kayıtlarına veri giriş işlemi yapılarak sürücü belgesi laminasyon makinasında preslendikten sonra tutanak karşılığı belge sahibine teslim edilir.

NOT:İlk defa Sürücü belgesi almak için Müracaat eden şahısların parmak izi aldırmaları gerekmektedir.  

SINIF YÜKSELTME

          Herhangi bir il-ilçeden alınmış olunan sürücü belgesine sınıf yükseltmek için  Sürücü sertifikası almak üzere Sürücü kursuna mürcaat edip hak kazanmış oldukları  sürücü belgesi dosya içerisinde Öğrenim belgesi ,Sabıka kaydı (1 yıl geçerli) , Sürücü belgesi sağlık raporu (Amasya İl hudutları 1 yıl geçerli) nüfus cüzdan fotokopisi,Motorlu taşıt sürücüleri kursuna müracaat formu,motorlu taşıt sürücü sertifikası,Vergi dairesine alacağı sürücü belgesi sınıfa göre alındı makbuzu,Trafik Tescil Büro Amirliğine mürcaat formu ile belge sahibi büromuza müracatı ile parmak izi ,GBT kaydı pol-net kayıtlarından sertifika sorgulama yapılarak 67.00 tl.sürücü belgesi ücreti alınarak mürcaatı kabul edilir. Sürücü belgesini almış olduğu İl-İlçeye pol-net bilgisayar kayıtlarında yapılacak olan değişikliğin güncellenmesi için e-mail atılır gelen cevabi e-maile göre sürücü belgesi tanzim edilir laminasyon makinasında preslendikten sonra tutanak karşılığı belge sahibine teslim edilir.yapılan işlemlerle  ilgili olarak sürücü belgesinin verildiği İl-İlçe Trafik Tescil Bürosuna bilgi verilir.

SINIF EKLEME

         Herhangi bir il-ilçeden alınmış olunan sürücü belgesine sınıf eklemek için  Sürücü sertifikası almak üzere Sürücü kursuna mürcaat edip hak kazanmış oldukları  sürücü belgesi dosya içerisinde Öğrenim belgesi ,Sabıka kaydı (1 yıl geçerli) , Sürücü belgesi sağlık raporu (Amasya İl hudutları 1 yıl geçerli) nüfus cüzdan fotokopisi,Motorlu taşıt sürücüleri kursuna müracaat formu,motorlu taşıt sürücü sertifikası,Vergi dairesine alacağı sürücü belgesi sınıfa göre alındı makbuzu,Trafik Tescil Büro Amirliğine mürcaat formu ile belge sahibi büromuza müracatı ile parmak izi ,GBT kaydı pol-net kayıtlarından sertifika sorgulama yapılarak 67.00 tl.sürücü belgesi ücreti alınarak mürcaatı kabul edilir. Sürücü belgesini almış olduğu İl-İlçeye pol-net bilgisayar kayıtlarında yapılacak olan değişikliğin güncellenmesi için e-mail atılır gelen cevabi e-maile göre sürücü belgesi tanzim edilir laminasyon makinasında preslendikten sonra tutanak karşılığı belge sahibine teslim edilir.yapılan işlemlerle  ilgili olarak sürücü belgesinin verildiği İl-İlçe Trafik tescil bürosona bilgi verilir.

YIPRANAN SÜRÜCÜ BELGESİ İLE YAPILACAK İŞLEMLER

          Herhangi bir il-ilçeden alınmış olunan sürücü belgesininin yıpranması nedeni ile sürücü belge sahibinin dilekçe ile müracaatı ile pol-net bilgisayar kayıtlarından sürücü belgesinin doğruluk derecesi incelenir.Parmak izi alınır  ,GBT kaydına bakılır 67.00 tl sürücü belgesi ücreti alınarak müracaatı kabul edilir.Sürücü belgesini almış olduğu İl-İlçeye pol-net bilgisayar kayıtlarında yapılacak olan değişikliğin güncellenmesi için e-mail atılır gelen cevabi e-maile göre sürücü belgesi tanzim edilir laminasyon makinasında preslendikten sonra tutanak karşılığı belge sahibine teslim edilir.yapılan işlemlerle  ilgili olarak sürücü belgesinin verildiği İl-İlçe Trafik tescil bürosuna bilgi verilir.

YIPRANAN SÜRÜCÜ BELGESİ İLE YAPILACAK İŞLEMLER DİLEKÇE ÖRNEĞİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

ZAYİİ SÜRÜCÜ BELGESİ İLE YAPILACAK İŞLEMLER

          Herhangi bir il-ilçeden alınmış olunan sürücü belgesininin zayi olması  nedeni ile sürücü belge sahibinin dilekçe ile müracatı ile pol-net bilgisayar kayıtlarından sürücü belgesinin doğruluk derecesi incelenir.Parmak izi alınır  ,GBT kaydına bakılır kayıp eşya projesine veri giriş işlemi yapılır. 67.00 TL sürücü belgesi ücreti alınarak müraacatı kabul edilir.Sürücü belgesini almış olduğu İl-İlçeye pol-net bilgisayar kayıtlarında yapılacak olan değişikliğin güncellenmesi için e-mail atılır gelen cevabi e-maile göre sürücü belgesi tanzim edilir laminasyon makinasında preslendikten sonra tutanak karşılığı belge sahibine teslim edilir.yapılan işlemlerle  ilgili olarak sürücü belgesinin verildiği İl-İlçe Trafik tescil bürosuna bilgi verilir.

          
DIŞ ÜLKELERDEN ALINMIŞ SÜRÜCÜ BELGELERİNİN ÜLKEMİZ SÜRÜCÜ BELGESİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İŞLEMLERİ

 
İstenilen Belgeler;

a.)  Yabancı sürücü belgesinin aslı ve fotokopisi

b.) Noter veya Konsolosluk onaylı Türkçe tercümesi

c.)  Şoförler Odasından Sürücü Belgesi Dosyası

d.) Sürücü olur sağlık raporu (1 yıl geçerli)

e.) Cumhuriyet Başsavcılığından sabıka kaydı (1 yıl geçerli)

f.)  Sürücü belgesi sınıfına göre ödenmiş harç makbuzu(Vergi Dairesinden)

g.) 4 adet vesikalık fotoğraf

h.) Türk vatandaşı ise nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

i.)  Şahıs yabancı ise İkamet tezkeresi aslı ve fotokopisi

j.)  Elçilik mensubu ise hüviyet aslı ve fotokopisi

k.) Kan grubunu belirtir belge

l.)   Trafik Tescil Büro Amirliğine mürcaat formu

      m.) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sürücü belgelerinin tercümesi istenmez. Ancak diğer  belgelerin   tamamı istenir.

     Trafik Tescil Büro Amirliğine belge sahibi istenilen belgeler ile müracat etmesi halinde anlaşmalı ülkeler ile karşılığı tetkik edilir.Parmak izi ,GBT kaydı  67.00 tl.sürücü belgesi ücreti alınarak müracaatı kabul edilir.Sürücü belgesi kayıt defterine işlenir.Sürücü belgesi tanzim edilir laminasyon makinesinde preslendikten sonra tutanak karşılığı belge sahibine teslim edilir.

 

 
 
Her hakkı saklıdır. Bilgi için E-mail: bilgi@karasu.gov.tr
Karasu Kaymakamlığı İncilli Mahallesi Plaj Cad. No:39 Karasu -SAKARYA
Telefon :0 264 718 11 01 Faks: 0 264 718 12 10-0 264 718 11 03